Stenodynerus xanthomelas


De wesp Stenodynerus xanthomelas  behoort tot de stengelmetselwespen. Deze wesp heeft gedoornde schouderhoeken.  De wesp meet 6,5 tot 10 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van half april tot begin september kan worden gevonden in bos- en heidebiotopen.

Het nest wordt gemaakt in plantenstengels van onder meer Braam Rubus fruticosus en in de gallen van de Knikkergalwesp Andricus kollari.

Als prooien worden larven van kevers of rupsen van kleine nachtvlinders gevangen.