Stenoria analis


De oliekever Stenoria analis is een kever met een lengte van 8 tot 14 mm. De kever komt voor van half augustus tot half september. Het is een roodbruine kever met een zwarte kop en borststuk.

Het is een parasitaire kever bij de Klimopbij Colletes hederae. De kever kan vliegen, maar de larven moeten zich door transport op een Klimopbij verspreiden.

Het vrouwtje klimt in een stengel. Het mannetje zoekt een vrouwtje op en paart ermee. Na de paring plakt de vrouwtjeskever een groot aantal eitjes aan een plant (vaak Brem, Struikhei), boom (Wilg, Eik, Kastanje) of een ander voorwerp, zoals prikkeldraad in de buurt van een nest van de Klimopbij. De eitjes worden doorgaans afgezet op een hoogte van 10 tot 40 cm. De eitjes zijn door een kleverige stof geclusterd en kunnen tot 400 exemplaren tellen.  
Ook de larven houden zich gegroepeerd in een beweeglijk kluitje. De larven hebben een soort “zuignapje” op het einde van het achterlijf (postpedis), dat ze gebruiken om zich te verplaatsen. Het kluitje vormt een balletje dat in de wind hangt te bungelen. Ook als de larven in de grond vallen, blijven ze bij elkaar.

Een mannetje van de Klimopbij wordt door het kluitje larven aangetrokken en landt erop, kennelijk in de waan dat het kluitje een vrouwtje betreft. Waarschijnlijk verspreiden de larven de geur (feromonen) van een vrouwtje. De larven zijn zogenaamde triungulinen, eerste stadium-larven. De larven zijn voorzien van poten die eindigen op 3 opvallend grote klauwtjes.

Onmiddellijk hechten zich een aantal keverlarven op het mannetje. Soms bevinden zich meer dan 50 triungulinen op 1 mannetje. Bij de paring stappen de larven over naar een vrouwtjesbij en laten zich door het vrouwtje overbrengen naar het nest van de Klimopbij. De larven zijn niet alleen voorzien van de 3 klauwtjes maar ook van gezaagde kaken die worden gebruikt om zich aan de haren van de bij vast te klemmen. Bij het binnenkomen van de bijencel doden ze eerst het ei en consumeren ze daarna de voedselvoorraad.