Stenotoop


Men zegt van een soort dat ze  stenotoop is als ze zeer strenge eisen stelt aan de omgeving. Deze soort zal slechts in weinig biotopen voorkomen.

In de meeste gevallen geldt dat deze soort minstens zeldzaam zal zijn.  

Stenotope soorten hebben een zeer specifieke voorkeur voor bepaalde omgevingskrakteristieken, zoals onder meer voedselbronnen, vochtigheidsgraad en vegetatiestructuur.