Stephostethus alternans


De kever Stephostethus alternans behoort tot de schimmelkevers (Latridiidae).

Deze kever komt voor achter de schors van dood liggend en staand stervend hout van loofbomen (Beuk, Zomereik).

De kever meet 2,4 tot 2,8 mm. Het pronotum is min of meer vierhoekig en voorzien van 2 lengtekielen en uitstekende voorhoeken. De dekschilden zijn voorzien van verhoogde kielen. De kever heeft 2 verdikte antenne-eindleden.

De kever komt vooral voor in zeer oude beuken- en eikenbossen met een groot aanbod van dood hout. Hij is vooral te vinden op bemoste dode takken met boomzwammen en onder de schimmelige schors van Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species.