Sterzegge

Carex echinata

De Sterzegge Carex echinata groeit op zure zand- en veengrond, in veenmoerassen, blauwgraslanden, natte heide, vaak in trilveen, en dit steeds op onbemeste plaatsen.

Deze zeggesoort is wel gevoelig voor onregelmatige wisselingen in de grondwaterstand. De plant bloeit van mei tot juli.