Stijf Hardgras

Catapodium rigidumHet Stijf Hardgras Catapodium rigidum is een klein, stijf grasje dat een hoogte bereikt van 10 tot 20 cm. De stengel staat rechtop. De plant heeft een pluimvormige bloeiwijze. De aartjes zijn kortgesteeld en staan meestal niet in 2 duidelijke rijen. De plant bloeit van mei tot en met juli. Vanaf maart is deze plant bovengronds aanwezig. Na september zijn de zaden rijp.    

Het is een soort van zonnige, open plaatsen en droge grond. We vinden dit plantje op droge, voedselarme graslanden op een stenige, kalkrijke grond, op oude muren en in steengroeven. Vroeger werd deze soort ook soms in de duinen gevonden.

Deze plant is vooral gevoelig voor de aantasting van de groeiplaatsen, vermesting en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.