Stijf Havikskruid

Hieracium laevigatumHet Stijf Havikskruid Hieracium laevigatum groeit op beschaduwde zandige plaatsen, op allerlei grondsoorten, maar meestal matig voedselrijk en kalkarm, in bossen, grazige bermen, op heidevelden en soms in schraallanden.

De plant bloeit van juli  tot de eerste vorst met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchten.