Stijlroos

Rosa stylosumDe Stijlroos Rosa stylosum is een zeer zeldzame plant in Vlaanderen. Er zijn slechts enkele groeiplaatsen gekend. In Nederland is deze soort niet ingeburgerd.

Deze plant heeft stijve en rechtopstaande takken, waardoor een ijle, tot 3 m hoge struik kan ontstaan. De deelblaadjes hebben een lange, scherp toegespitste punt. Ze zijn behaard en staan opvallend ver uit elkaar zodat ze onderling niet overlappen, in tegenstelling met de meeste andere soorten.

Deze soort komt vooral voor aan bosranden, heggen en struwelen op kalkrijke of lemige bodems.