Stijve Ogentroost

Euphrasia strictaDe Stijve Ogentroost Euphrasia stricta groeit op schrale graslanden, heide, duinen en zandgronden, op een vochtige, voedselarme bodem die zwak zuur is. Het is een halfparasiet.

Van deze plant komen er verschillende ondersoorten voor. De plant bloeit van juni tot oktober met witte of paarsachtige bloemen, die alleen staan of in trossen. De bladeren zijn eivormig.

Bemesting met stikstofrijke mest is dodelijk voor deze plant. Ook maaien is nefast.

Het is een belangrijke stuifmeelplant voor de Ogentroostdikpoot Melitta tricincta.