Stijve Zegge

Carex elataDe Stijve Zegge Carex elata komt voor in ondiep water, moerassen op zand, leem, rivierklei en laagveen, veelal in afgesloten wateren en op zonnige standplaatsen.