Stinkende Wasplaat

Camarophyllopsis foetensDe Stinkende Wasplaat Camarophyllopsis foetens groeit op humusarme, kalkhoudende klei of leem, zowel in loofbossen, langs beschaduwde greppels als in schrale graslanden.

Deze saprotrofe zwam is gevoelig voor vermesting en verzuring.