Stinkparasolzwam

Lepiota cristataDe Stinkparasolzwam Lepiota cristata is een zeer zeldzame plaatjeszwam met een crèmekleurige hoed met een roodbruin centrum. De wittige steel wordt tot 5 cm lang. Deze zwam komt voor op een humeuze, voedselrijke bodem in loof- en naaldbossen, stadsparken en lanen. Hij is te zien van de zomer tot de herfst. Het is een saprofiet.

Het is een giftige soort.

De intoxicatie verloopt in drie fasen. De eerste tekens zijn deze van een gastro-enteritis met braken en overvloedige diarree. Dit leidt tot uitdrogingsverschijnselen.

In een tweede fase lijken de maagdarmstoornissen minder erg te worden. Maar bij bloedafname worden de eerste tekenen van leveraantasting vastgesteld.

De amatoxines (alfa- en beta-amanitines) zijn verantwoordelijk voor de leveraantasting.

In een derde fase treden er door de leveraantasting bloedingsstoornissen op. De verhoogde concentratie van ammoniak in het bloed leidt tot verwardheid en coma (hepatische encefalopathie). Ook de nieren worden beschadigd.

Een hospitalisatie op intensieve zorgen is noodzakelijk. De behandeling is grotendeels symptomatisch.

Er is geen tegengif. Soms is een levertransplantatie noodzakelijk.

In naar schatting 17 % van de intoxicaties is er een fatale afloop.