Stinzenplanten


Stinzenplanten zijn planten die van oorsprong uit Midden- en Zuidoost-Europa komen, maar in vroegere tijden in Vlaanderen als tuinplanten werden ingevoerd door bewoners van kastelen, abdijen, kloosters, pastorieën, statige buitenhuizen en landgoederen. Veel van deze “nieuwe” planten verwilderden. Als de gebouwen in verval raakten, hield de stinzenflora stand.

Door het vermogen om zich op eigen kracht te vermeerderen en te verwilderen, komen we ze elk jaar opnieuw weer tegen. De naam “stinzenplanten” is afkomstig van het Friese “stinzen” of “states”, dat staat voor “versterkt middeleeuws huis”.

Enkele voorbeelden van stinzenplanten: Winterakoniet Eranthis hyemalis, Sneeuwklokje Galanthus nivalis, Krokus-soorten Crocus species, Lenteklokje Leucojum vernum, Kievitsbloem Frittilaria meleagris.