Stipmaskerbij

Hylaeus styriacusDe Stipmaskerbij Hylaeus styriacus is een zeldzame bij met een lengte van 4 à 5 mm. Het vrouwtje heeft een klein geelwit vlekje op het kopschild. De tergieten zijn fijn bestippeld.

Deze warmteminnende soort komt voor langs warme, zonnige bosranden en bospaden, in bloemrijke ruigten en ook soms in tuinen.

Deze bij vliegt in één generatie van half juni tot half augustus. Het nest wordt gemaakt in plantenstengels en dood hout, soms in boorgaten in hout.

Het is een polylectische soort, die toch hoofdzakelijk vliegt op schermbloemigen (Gewone Berenklauw, Wilde Peen, Zevenblad).