Stippelsprietspin

Tibellus maritimusDe Stippelsprietspin Tibellus maritimus komt voor in hoge, meestal vochtige grasvegetaties, zowel in de duinen als in het binnenland.

De soort is gekend van natte weilanden, natte heiden, hoogvenen, allerlei types moerassen en duinpannen. Alhoewel aan de kust ongemaaide, ruige duinpannen de voorkeur genieten, komt deze soort ook voor in vervilte duinrietgraslanden en in helmpollen in de zeereep. Volwassen spinnen worden vooral opgemerkt in de periode april-augustus.