Stippelvaren

Oreopteris limbosperma
De Stippelvaren Oreopteris limbosperma groeit in bossen op een matig voedselarme, vochtige tot droge, zure grond.