Stiptijmmot

Pyrausta nigrata
De Stiptijmmot Pyrausta nigrata is een micronachtvlinder met een vleugelspanning van 14 tot 17 mm.

Deze uiterst zeldzame vlinder komt vooral voor in kalkrijke gebieden en duingebieden.

De waardplanten voor de rupsen zijn verschillende kruidachtige planten zoals Wilde Marjolein Origanum vulgare, Tijmsoorten Thymus species, Munt-soorten Mentha species en Walstro-soorten Galium species.