Stomp Kweldergras

Puccinellia distans
Het Stomp Kweldergras Puccinellia distans is een plant van zilte grond. We vinden de plant als adventieve soort ook in het binnenland langs wegen die kwistig met strooizout werden bestrooid.

Meestal vinden we de plant langs de kust. Deze soort groeit vooral op verdichte grond die vaak wordt betreden, zoals paden, aan drinkpoelen, aan de voet van dijken. We vinden de plant veel op open plaatsen, want ze wordt snel verdrongen door andere soorten.

De soort is goed bestand tegen sterke schommelingen van het zoutgehalte en de waterstand.  

Het Stomp Kweldergras heeft een grijsgroene kleur en bloeit van juni tot de eerste vorst met bruine grasbloemen.

De bladeren zijn lijnvormig.