Stompe Erwtenmossel

Pisidium obtusale
De Stompe Erwtenmossel Pisidium obtusale heeft een kleine, kogelvormige schelp met een brede top die uit het midden staat en recht naar boven wijst.

Het oppervlak draagt meestal onduidelijke ribben. De soort meet tot ongeveer 3 mm.

Deze mossel komt voor in plantenrijk, zuur en kalkarm stilstaand water.