Stompe Krabspin

Pistius truncatus
De Stompe Krabspin Pistius truncatus komt voor in open, droge loofbossen met een rijke ondergroei, op struiken en lage boomtakken en overwintert onder de schors van bomen en in dood hout.