Stomphoekig Sterrenkroos

Callitriche obtusangula
Het Stomphoekig Sterrenkroos Callitriche obtusangula komt als waterplant voor in stilstaand of zwak stromend voedselrijk water, zoals drinkpoelen voor vee en berm- en weilandsloten.

De vindplaatsen situeren zich vooral in het kustgebied. Van april tot de eerste vorst bloeit de plant met gele bloempjes.

De soort kan tegen droogvallen van de standplaats.