Stomplijfroofvlieg

Antipalus varipes
De Stomplijfroofvlieg Antipalus varipes is een roofvlieg met een lengte van 17 tot 20 mm. Deze vlieg heeft een grote middenknobbel en een dichte baard. De legboor van het vrouwtje is ruggelings afgeplat en onderaan kort geel behaard en van bovenaan gezien breed afgerond. De schenen zijn rood met een zwarte top. De tarsen zijn zwart.

Deze zeldzame soort vliegt van eind juni tot eind augustus in en langs droge bossen, vooral in de omgeving van duingebieden en stuifzanden.

Deze roofvlieg jaagt vanaf de bodem of vanaf takken en bladeren van bomen. De prooidieren zijn onder meer vliegen en wespen.