Straatliefdegras

Eragrostis pilosa
Het Straatliefdegras Eragrostis pilosa is een adventiefplant die we in Vlaanderen vooral in stedelijk gebied aantreffen. In 1943 werd deze plant voor het eerst in Gent aangetroffen.

Deze soort is afkomstig uit tropische en warme gematigde streken en kwam vermoedelijk via graanimport in onze streken terecht. Sedert de tweede helft van de vorige eeuw breidde deze plant zich sterk uit.

We vinden deze soort op warme, vochtige en vaak stenige plaatsen met een verdichte bodem, meestal tussen stoeptegels, op parkeerplaatsen en ook wel in wielsporen in bermen en op betreden plaatsen.

Deze grassoort bloeit van juli tot de eerste vorst met bruinig paarse grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig. De plant vormt een kleine pol die platgetrapt lijkt; een kring van liggende tot half opstaande stengeltjes. De aartjes hebben een paarsige schijn. Onder gunstige omstandigheden wordt deze plant tot 30 cm hoog.