Strandbiet

Beta vulgaris subspecies maritima
De Strandbiet Beta vulgaris subspecies maritima is de stamvorm van de gekweekte bieten. De plant groeit op zandige en zilte plaatsen op vloedmerken langs de kust, op zandige hoge schorren en op zeedijken.

Het is een zeldzame soort. De groenige bloemen met gele meeldraden staan in trossen van 3 en vormen een lange aar. De stengels zijn kruipend en roodachtig. De gekweekte vorm kan verwilderen uit moestuinen.

De plant is een voedselbron voor cicaden en wantsen.

De rupsen van het Bietzandvleugeltje Scrobipalpa ocellatella, een klein vlindertje, leven op deze plant.