Strandduizendguldenkruid

Centaurium littorale
Het Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale groeit op brakke zandgrond van groene stranden en duinvalleien dicht bij de zee en meestal op de grens van duinen en schorren, soms ook binnendijks op zilte terreinen.

Het is een zeldzame soort die van juli tot september bloeit met roze bloemen in bijschermen.