Strandschelp

Mactra cinerea
De Strandschelp Mactra cinerea is een tweekleppige die op 20 tot 30 m diepte op zandbodems in zee leeft.

De schelp is witachtig. De schelpen spoelen vaak aan op het strand.