Strandvlo

Talitrus saltator
De Strandvlo Talitrus saltator meet tot 16 mm. Ze is bruingrijs tot groengrijs gekleurd en zijdelings afgeplat. Deze soort heeft 1 paar lange en 1 paar korte antennes. Het tweede borstpootpaar heeft een klauwvormige eindgeleding.

Dit dier is geen echte vlo, maar een kreeftachtige. Ze kan tot 20 cm ver springen om aan vijanden te ontkomen. Het springen doet ze door het gekromd achterlijf abrupt te strekken.

De Strandvlo komt voor in de aanspoelgordel aan de kust. We vinden haar vooral tussen rottend zeewier.