Strandzoutloper

Pogonus littoralis
De Strandzoutloper Pogonus littoralis is een kever die voorkomt op slikken, schorren en vooral aan tijdelijk droogvallende pannen (depressies zonder vegetatie). Het is een macroptere (gevleugelde) soort. De kever houdt van zilte vochtigheid.

De voorpoten van het mannetje hebben verbrede eerste tarsleden. De lijnen op de dekschilden lopen ongeveer evenwijdig. De kever meet 6 tot 8 mm en kan snel lopen.

In Vlaanderen komt deze soort waarschijnlijk in het Zwin (West-Vlaanderen) voor.