Strooisellaag


De strooisellaag is het deel van de bodem waarin bladeren en naalden nog herkenbaar te vinden zijn in het bos.

Er vinden in deze laag verteringsprocessen van organisch materiaal plaats.