Struweelvogels


Struweelvogels zijn vogelsoorten die voor hun leefgebied afhankelijk zijn van afwisselende begroeiing met struiken en verspreide bomen (bijvoorbeeld Geelgors, Roodborsttapuit en Grasmus).