Stuifbrand

Ustilago tritici
De Stuifbrand Ustilago tritici is een parasitaire zwam die bij een ernstige besmetting hoge verliezen kan veroorzaken bij de oogst van landbouwgewassen (Tarwe, Gerst of Rogge).

De zwam overwintert als dormant mycelium in het zaad van tarwe-soorten Triticum species, Gerst Hordeum vulgare of Rogge Sekale cereale . De kiemkracht blijft daarbij intact.

Het mycelium wordt actief bij het kiemen van de gastheer en infecteert de vegetatieve en generatieve primordia. De zwam stimuleert de gastheer om iets vroeger te bloeien.

Op de aren ontstaan teliosporen die via de wind of de regen worden verspreid. Deze vormen haploïde hyfen die versmelten tot infectueuze diploïde hyfen. Deze dringen binnen in de stempel of het vruchtbeginsel en zorgen voor infecties in de later bloeiende aren.