Stuifzandvliegendoder

Crossocerus pullulus
De Stuifzandvliegendoder Crossocerus pullulus is een zwarte wesp met een gele tekening op poten, kaken en kopschild.

Het borststuk is opvallend glimmend. De wesp meet 5 à 6 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van eind mei tot eind augustus kan worden gezien in duingebieden. De nesten worden waarschijnlijk gemaakt in stuifduinen tussen helmpollen en in pioniervegetaties.

De prooien zijn waarschijnlijk kleine vliegen of wantsen.