Supernormale prikkel


Prikkel die de normale prikkel overtreft in effectiviteit als sleutelprikkel.

Voorbeeld: De rode keel van het jong van een Koekoek Cuculus canorus is een supernormale prikkel voor de pleegouders, ook al het Koekoeksjong veel groter dan de eigen jongen.