Symmorphus connexus


De deukwesp Symmorphus connexus heeft een lengte van 7 tot 10 mm. Het scutellum is zwart. Het mannetje draagt een gele tekening op het kopschild.

Deze vrij zeldzame deukwesp vliegt van half mei tot half augustus langs kruidenrijke bosranden en in groeven.
Het nest wordt bovengronds gemaakt in holle stengels (Braam, Riet), in weilandpalen of in (bestaande) boorgangen in hout. De vrouwtjes vangen larven van bladhaantjes en rupsen van kleine vlinders.

De bladhaantjes, waarvan de larven als prooi worden gevangen, behoren vaak tot het genus Zeugophora. Dit zijn bladmineerders in de bladeren van Populier-soorten Populus species. De wesp maakt de bladmijnen van deze mineerders open om de larven te grijpen en te verlammen. 

De larven van deze wesp overwinteren in het nest.

Een mogelijke parasiet is de Slanke Vuurgoudwesp Chrysis angustula.