Symmorphus debilitatus


De deukwesp Symmorphus debilitatus heeft een lengte van 7 tot 10 mm. De dwarslijst van het eerste achterlijfssegment is hoekig.

Deze zeer zeldzame wesp vliegt van half mei tot eind augustus in kruidenrijke graslanden.

De nesten worden aangelegd in oude nesten van onder meer de Gewone Schoorsteenwesp Odynerus spinipes en bijen in leemwanden, oude hout of rieten daken.

Als voedsel voor de larven worden rupsen van kleine nachtvlinders gevangen.  

De Slanke Vuurgoudwesp Chrysis angustula en de bronswesp Melittobia acasta en waarschijnlijk ook de zeer zeldzame viertandgoudwesp Chrysis leptomandibularis treden op als parasieten bij deze soort.