Symmorphus fuscipes


De deukwesp Symmorphus fuscipes heeft een lengte van 7 tot 9 mm. Het is een zeer donkere soort.

Deze zeer zeldzame wesp komt van half mei tot begin augustus voor in uiteenlopende biotopen.

Een vereiste is het voorkomen van dood hout, zoals oude weidepalen, waarin het nest wordt gemaakt. Soms wordt het nest gemaakt van gallen van onder meer halmvliegen.  

Als prooien voor de larven vangt deze wesp larven van snuitkevers.

Waarschijnlijk treden de Slanke Vuurgoudwesp Chrysis angustula en de goudwesp Chrysis gracillima als nestparasieten bij deze soort op.