Symmorphus murarius


De deukwesp Symmorphus murarius heeft een lengte van 9 tot 17 mm. Het eerste achterlijfssegment is glanzend en afdalend.

Deze zeer zeldzame wesp vliegt van mei tot juli  in kruidenrijke graslanden.

De nesten worden aangelegd in kevervraatgangen in dood hout en oude nesten van bijen of wespen.  

Als voedsel voor de larven worden larven van bladhaantjes (kevers) gevangen.

De goudwesp Chrysis fulgida treedt op als parasiet bij deze soort.