Synchita variegata


De kever Synchita variegata is een doodhoutkever. De soort is gebonden aan dood hout dat aangetast moet zijn door schimmels.

Deze kever komt vooral voor op Beuk Fagus sylvatica en Gewone Es Fraxinus excelsior.

Het dood hout van Beuk is geïnfecteerd met de Korsthoutskoolzwam Kretzschmaria deusta; dat van Gewone Es is geïnfecteerd met de Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica.