Synura uvella


Het zweepdiertje Synura uvella leeft in kolonies van amper een twintigste van een millimeter groot. Deze diertjes zwemmen van het voorjaar tot de herfst als bruine kogeltjes in sloten en plassen.

Ze bewegen zich min of meer rollend voort door het zwaaien met de zweepjes.