Tachysphex fulvitarsis


De graafwesp Tachysphex fulvitarsis  behoort tot de sprinkhanendoders. Het lichaam is zwart met een gedeeltelijk rood achterlijf. Het kopschild is naar beneden toe in een driehoekige punt uitgetrokken. De wesp meet 6 tot 14 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van half juni tot eind september vliegt op stuifzanden, zonnige bosranden en eiken- en dennenbossen op zandgrond.

Het nest wordt gemaakt in mul zand en bevindt zich slechts een vijftal cm diep. Aan het einde van de gang bevindt zich slechts 1 nestcel.

De prooien zijn larven van sabelsprinkhanen.

Als parasiet bij deze soort treedt de Gewone Mierwesp Smicromyrme rufipes op.