Tachysphex helveticus


De graafwesp Tachysphex helveticus  behoort tot de sprinkhanendoders. Het lichaam is zwart. Het kopschild van het vrouwtje heeft een smalle, glimmende zone. Het kopschild van het mannetje is hoekig. De wesp meet 6 tot 9 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van half mei tot half september vliegt op stuifzanden en in zonnige bosranden.  

Het nest wordt gemaakt in mul zand. Aan het einde van de gang bevindt zich slechts 1 nestcel.

De prooien zijn larven van veldsprinkhanen.