Takkenril


Een takkenril is een door de mens gefabriceerde lijnvormige “muur” van takken, bijvoorbeeld het hout van kruinen van gevelde bomen, vastgezet tussen palen in de grond.

Een takkenril wordt meestal geplaatst in natuurgebieden, die zijn opengesteld voor zachte recreatie (wandelaars, fietsers).

Een takkenril kan worden aangelegd langs de rand van een perceel waar een wandel- of fietspad naast loopt. Ze vormt daarmee een barrière tussen recreanten en de achterliggende natuur.

De ril biedt nestgelegenheid voor vogels en een slaapplaats voor zoogdieren.

Een oost-west-oriëntatie zorgt ervoor dat aan de zuidzijde beschutting wordt gegeven aan bijvoorbeeld insecten tegen gure noordenwind.