Tamme-kastanjegalwesp

Dryocosmus kuriphilus
De Tamme-kastanjegalwesp Dryocosmus kuriphilus is een galwesp die zich sinds 2015 zeer snel in Vlaanderen uitbreidt.

De wesp veroorzaakt een verminderde groei en vruchtproductie bij de Tamme Kastanje Castanea sativa.

Het is een kleine wesp met een grootte van 2,5 tot 3 mm. De soort komt oorspronkelijk uit China. Via de import van aangetaste planten is deze wesp in Europa terecht gekomen. Vrijwel alle individuen zijn vrouwtjes die genetisch identiek zijn aan elkaar. Deze vrouwtjes kunnen zichzelf heel snel klonen en zo het leefgebied snel uitbreiden. Tot nu toe zijn er geen mannetjes in Vlaanderen gevonden.

Het vrouwtje legt eitjes in de knoppen van Tamme Kastanje. De larven die uit de eitjes komen overwinteren in de knoppen. In het voorjaar zorgen de larven voor de vorming door de boom van groene tot roze gallen van 5 tot 20 mm groot. De larven voeden zich in de gallen met plantenmateriaal. Deze gallen bevinden zich vooral op jonge twijgen, op de bladstelen en de hoofdnerf van de bladeren. De verpopping gebeurt tussen mei en juli. Na het uitvliegen van de galwespen worden de gallen bruin en houtig en blijven nog jaren aan de boom hangen.

De vorming van de gallen zorgt bij de boom voor een verminderde groei en vruchtzetting. Chemische bestrijding zou leiden tot vergiftiging van veel andere insecten en mogelijk zelfs onwerkzaam zijn doordat de larven beschermd zitten in de gal. Er wordt onderzocht welke sluipwespen men eventueel kan inzetten tegen deze galwesp.