Tandbandspanner

Scotopteryx moeniata
De Tandbandspanner Scotopteryx moeniata is een nachtvlinder die verdwenen is uit Nederland. Deze vlinder werd ook in Vlaanderen als verdwenen beschouwd tot in augustus 2008 in Limburg verschillende exemplaren werden aangetroffen op een droog heideterrein. De biotoop waar hij werd gezien bestond voornamelijk uit een droge struikhei-vegetatie met verspreid staande vliegdennen, opslag van Berken Betula species en Amerikaanse Vogelkers Prunus serotina. Tegen de bosrand was ook veel Brem Cytisus scoparius aanwezig.  

Men gaat er van uit dat deze vlinder als waardplant alle Brem-soorten heeft, niet alleen de Brem Cytisus scoparius, maar ook de Genista-soorten waaronder Stekelbrem Genista anglica, Verfbrem Genista tinctoria en Kruipbrem Genista pilosa.

Deze vlinder is dagactief, maar komt ’s nachts ook af op licht. Hij vliegt in één generatie van eind juli tot begin september met een piek in de eerste helft van augustus.  

Struikhei Calluna vulgaris is mogelijk een belangrijke nectarplant voor deze soort.