Tandhalsglimmer

Amara consularis
De Tandhalsglimmer Amara consularis is een zeldzame loopkever. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 15 mm.

Het is een stenotope xerofiele (droogteminnende) soort die droge, open terreinen bewoont. De vegetatie is er spaarzaam, maar de bodems vaak humusrijk.

We vinden de soort onder meer op verlaten akkers en op ruderale terreinen, ook in droge heide en in duinpannen. 

Deze kever heeft volledig ontwikkelde vleugels. Het is een kever die vooral in de nazomer actief is met een piek in september en oktober.  

Deze soort is in Vlaanderen en Nederland de laatste 15 jaar achteruitgegaan (2009).