Tandloze Korfslak

Columella edentula
De Tandloze Korfslak Columella edentula is een zeldzame landslak die gebonden is aan zeer vochtige tot natte plaatsen op een kalkrijke bodem.

We vinden de soort in bossen, elzenbroekbossen en open habitats, meestal op relatief vochtige en kalkrijke plaatsen.

In de zomer komt de slak voor op planten en later in de strooisellaag. De soort is niet bestand tegen korte droogteperiodes en is dan ook zeer gevoelig voor een verlaging van de grondwaterstand.