Taplopen


Taplopen zijn niet-geklasseerde waterlopen die gevoed worden via een watertapping op een kanaal en water vervoeren naar het omliggende land, met het oog op onder andere bevloeiing van landbouwgronden of voeding van visvijvers.

Het zijn dikwijls complexe en kwetsbare watersystemen met een groot hydrologisch en ecologisch belang.