Tauvlinder

Aglia tau
De Tauvlinder Aglia tau is een nachtpauwoog met een spanwijdte tot 8,5 cm. De vlinder is te zien van ongeveer half april tot half mei.

De vleugels van deze soort zijn donkerbruin tot okergeel en hebben zwart omringde, blauwe oogvlekken, vaak met een centrale witte vlek. Op de onderzijde dragen alleen de voorvleugels oogvlekken.

De Tauvlinder is een zeer zeldzame nachtvlinder, die voorkomt in bossen (vooral beukenbossen) en -hagen.

De mannetjes vliegen overdag bij zonnig weer rond op zoek naar vrouwtjes. Deze vrouwtjes zitten overdag laag bij de grond, vaak aan de basis van beukenstammen, met naar boven dichtgeklapte vleugels. Pas na de paring gaan ze vliegen om de bevruchte eitjes af te zetten. 

De groene rupsen hebben in een jong stadium rood-witte doornen op de rug. De volgroeide rupsen hebben geen doornen meer, zijn groen en hebben een witte flankstreep.  

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Beuk Fagus sylvatica en Zomereik Quercus robur, maar ook Boswilg Salix caprea en Ruwe Berk Betula pendula.