Teer Guichelheil

Anagallis tenella
Het Teer Guichelheil Anagallis tenella heeft van juni tot augustus alleenstaande gesteelde roze-rode bloemen. De bladeren zijn rond of eivormig. De plant bezit een wortelstok. We treffen deze zeldzame plant aan op plaatsen met een wisselend waterpeil; in de zomer drassig, in de winter volledig onder water. Dit is belangrijk, want anders bevriezen de plantendelen.

De soort komt voor in ondiepe plassen, vochtige duinpannen en moerassen. De bodem mag niet te voedselrijk zijn.

Verdroging en vermesting zijn de grootste bedreigingen.