Teer Vederkruid

Myriophyllum alternifolium
Het Teer Vederkruid Myriophyllum alterniflorum is een plant van stilstaande, voedselarme tot matig voedselrijke wateren op zandgronden.